medresa mehmed-paše

ovako je izgledala njegova medresa u foči